שרים עצמאות!

ביכולתם של שירים להעביר מסרים וחוויות הזדהות. לקראת חגיגות ה70 לעצמאות מדינת ישראל, אנו, בתנועת עוז, רוצים להטמיע בחניכים את ערכי אהבת התורה, הארץ והמולדת באמצעות השירים שראינו לנכון. ביום שיא באסרו חג שבועות, נקיים בעז"ה אירוע שירה בציבור של כל התנועה, ויחד נשיר את השירים שנלמד במהלך תקופה זאת.

כדי שכולנו נכיר ונדע את השירים, מצורפת פעולת הכנה לנושא ורשימת השירים: שרים עצמאות 🙂