פעולה ליום המעשים הטובים!

בס"ד

במהלך החודש התמקדנו בצדדים השונים של החסד, בגמילות חסדים ובדמויות גומלי החסדים.

ביום שלישי כ"ו אדר ב' (2/4) מצויין בכל העולם יום המעשים הטובים.

התנועה מעודדת שותפות שלכם כסניף וכשבט ביום זה, "לקחת חלק ממשהו גדול"- מיום השיא העולמי.

הכנו עבורכם פעולה מקדימה והמלצות להתנדבויות שניתן לעשות. מוזמנים לבחור מפה או מרעיון אחר!

כמובן לא לשכוח שכל יציאה צריכה להיות מאושרת ע"י ההורים, וחשוב לעדכן אותם מראש בפעילות שאתם מעוניינים לעשות!

קישור לפעולה- יום המעשים הטובים.

בהצלחה גדולה!
כאן לכל דבר!
מחלקת ההדרכה??