סיכום הכשרות חורף התשע"ט!

עברנו בשבת 'וישב' הכשרה איכותית, טובה, מעניינת ומגבשת!
עיקרי היחידות היו פרקטיות ורלוונטיות מאוד מאד ליום-יום בהדרכה והנושאים שכולנו צריכים ללמוד ולהשתפר בהם.
מעבר לפרקטיקה דיברנו גם על גודל, עברנו שבת עם סעודות, שירים, תפילות, ושיחות משמעותיות על מהות התפקיד, השתדלנו לתת כוח לעשות, ליזום ולהיות מחוברים לנתינה בסניף.
מקווים שהסיכום הזה יהיה שימושי עבורכם, ויועיל לכם בפתרון בעיות והתקדמות אישית וסניפית בהדרכה.
בהצלחה!
מחלקת הדרכה