מערך ניסן- מעבדות לחירות!

בס"ד

הנושא החודשי הוא "מעבדות לחירות".

במהלך החודש נתמקד בעבדות חומרית ורוחנית, גאולה חומרית ורוחנית ובחג הפסח.

פעולה 1- חירות הגוף.

פעולה 2- חירות הנפש.

בהצלחה גדולה!
כאן לכל דבר!
מחלקת ההדרכה??