מערך אדר א'+ב'- עולם חסד יבנה!

בס"ד

שמחים לבשר שהפעולות השבועיות יוצאות לדרך!?
בעז"ה בכל שבוע תעלה פעולה- מותאמת, מרתקת ופשוט מושלמת?
כמובן יש לעבור על הפעולה לפני, ולהתאימה לזמן ולסיטואציה שלכם??

פעולה 1- "יד ביד אם רק תיתן לי יד".

פעולה 2- "לתת את הנשמה ואת הלב".

פעולה 3- "בדרכו של אברהם אבינו".

פעולה 4 – "עולם חסד יבנה".

פעולה 5- "מרבים בשמחה".

פעולה 6- "מגלים את המגילה".

פעולה 7- "לפנים משורת הדין".

בהצלחה גדולה!
כאן לכל דבר!
מחלקת ההדרכה??