סרטוני המשימות- מוסיפים עוז!

משימה יומית 1
משימה יומית 2
משימה יומית 3
משימה יומית 4
משימה יומית 5
משימה יומית 6
מוסיפים עוז 7
פעולה ארצית ליום השואה והגבורה
פעולה ארצית כולנו עם אחד!
פעולה ארצית ליום ירושלים
פעולה ארצית לשבועות