לימוד הורים וילדים- עשרה בטבת

דף לימוד הורים וילדים,

בנושא "בזכירה סוד הגאולה"- עשרה בטבת.

כל מה שצריך זה לקבוע תאריך ומיקום, להזמין את ההורים,

להוסיף מוזיקת רקע שתכניס לאווירה ולהדפיס את דפי הלימוד!

קישור- לימוד הורים וילדים.

בהצלחה ?