כולנו עם אחד- משלוחי מנות ליהודי התפוצות!

בפעולה נבין שעמ"י הוא עם אחד. היהודים שחיים בחו"ל הם חלק מאיתנו, צריך לדאוג ולחשוב עליהם כל השנה.

כחלק מפעולות חודש אדר, בסוף פעולה זו, החניכים יכינו מכתבים לילדים יהודים שנמצאים בתפוצות.

התנועה תאסוף את המכתבים ותעביר אותם ליהודי התפוצות!

קישור לפעולה 🙂