תנועת עוז

תנועת הילדים עוז הוקמה בשנת 1989 במטרה ליצור חינוך חברתי ערכי משמעותי דרך החינוך הבילתי פורמאלי כהשלמה לחינוך הילדים בבתי הספר.

התנועה פועלת בקרב ילדי ישראל בכיתות א-ג וזאת מתוך הבנה שגיל זה הינו משמעותי מאוד בפיתוח האישיות, ההבנה החברתית והקניית ערכיים יהודיים וציוניים.

התנועה יוצרת מענה חברתי, ערכי ותרבותי על ידי פעולות שבועיות, סדנאות חינוכיות, טיולים וסיורי חוויה לאומית ויהודית, סמינריונים וחידונים המועברים במהלך השנה לכלל הסניפים.

התנועה חברה ב'מועצת ארגוני הילדים והנוער' הפועלת בשיתוף פעולה עם משרד החינוך.

חזון התנועה

תנועת עוז שואפת לגדל את ילדי ישראל על יסודות איתנים של יהדות, אהבת העם והארץ ולהקנות להם כישורי חיים.

מטרות התנועה

בנית בסיס חברתי משלים לחינוך הפורמאלי

הקניית ערכי הציונות והיהדות לגיל הצעיר

בניית קהילות שסובבות סביב העשייה הקהילתית בעוז

יצירת רצון וצורך להמשיך פעילות בתנועות הנוער הבוגרות

בניית תפיסת הקשר בין יחיד לחברה ולתנועה- בין כלל לפרט

מוקדי התנועה

יהדות

ציונות

מיקוד בשכבת הגיל הצעיר

יצרנות

פיתוח כישורי חיים

שמות השבטים-

כיתה א'- שבט אורה על שמה של תורת ישראל.

כיתה ב'- שבט חמדה על שמה של ארץ ישראל.

כיתה ג'- שבט עמישב על שמו של עם ישראל.

המנון התנועה

עוז עוז
זוהי התנועה
תנועת הילדים האהובה
עוז עוז
זוהי הסיסמה
כוח וגבורה אצלה נמצא
הדגל שלנו גבוה מתנוסס
עליו חרוטים כל שורשי העץ
עם ישראל, תורת ישראל
יחד כאן בארץ ישראל
את כל השלושה נכבד ונאהב
באורה, בחמדה ובעמישב
נגדל ונפרח
עם שורשים עמוקים
נצמיח פירות טובים ומתוקים
נישא תפילה ליושב במרום
ה' עוז לעמו יתן
ה' יברך את עמו בשלום.
להורדת ההמנון לחץ כאן >>>