טלפונים:

משרד– טלפון-02-5669522, פקס-02-5669499

מזכירה – אביטל כהן- 0584771441 – tnuat.oz@gmail.com

אלי ליפשיץ – מזכ"ל-0522972689 – elilif3@gmail.com

אורית אייזק – סמנכ"לית חינוך-0545745084 – oz.hanala@gmail.com

אברהם כהן – רכז ארגון- 0524847948 – ergonoz16@gmail.com

סער חלק – רכז הדרכה ורכז מלווה – 0526018772 – saar.j.z.h@gmail.com

רובל קדוש– רכזת אזור בנימין ורכזת גיוס קומונריות- 052-7560112 – rovalmorkadosh@gmail.com

 שובל אנקונינה– רכזת אזור צפון- 050-9910807 – shovalanko@gmail.com

אריאל בן סימון– רכזת אזור דרום- 052-4229176 – Arielba3@gmail.com

ערגה אמונה פרידמן -רכזת אזור שרון – 054-2286224 – erga121@gmail.com